• Caminus Tüzeléstechnikai Kft .•  7149 Báta, Fő u. 382.. • Telefon: 74/511-759  •  Fax: 74/511-759  •  E-mail: caminus@t-online.hu

  • Tudnivalók
 

 • Hírek

 • Tevékenységek

 
A kéményseprő-ipari közszolgáltató által végzett legfontosabb tevékenységek

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás legfontosabb tevékenységei elsősorban az élet és vagyonbiztonságot szolgálják, másodsorban pedig a környezetvédelmet, energiataka-rékosságot és a levegőtisztaság védelmét.
Tekintsük végig azokat a folyamatokat, amin keresztül a kéményseprő-ipari közszolgáltató kapcsolatba kerül az ingatlan égéstermék elvezetőivel – kéményeivel. Ennek három típusát különböztetjük meg.

Rendszeresen, kötelezően elvégzendő feladatok

Égéstermék elvezetők időszakos ellenőrzése
Az időszakos ellenőrzés az Önök biztonságát szolgálja. A kéményseprő elsődleges feladata közvetlen élet vagy tűzveszélyt okozó hibák felderítése. Ebbe beletartozik többek között az égéstermék visszaáramlás vizsgálata, ami a legtöbb mérgezés és haláleset okozója. Ez gáztüzelés esetén veszélyesebb, mert színtelen szagtalan a visszaáramló égéstermék. Szilárd tüzelés esetén sem szabad lebecsülni az égéstermék visszaáramlás veszélyét, bár tény és való, hogy jobban észlelhető a szaga miatt. A nem használt tartalék – biztonsági – kéményeket is szükséges ellenőrizni az esetleges későbbi, akár rendszertelen használat miatt. Az ellenőrzés részben szemrevételezéssel, részben pedig vizsgáló, mérő, ellenőrző műszerrel történik.

Égéstermék elvezetők időszakos tisztítása
A kéménykürtők és az égéstermék elevezetők függőleges járatainak teljes hosszában biztosított szabad és tiszta keresztmetszete adja a megfelelő kéményműködést, hozzájárul a megelőző tűzvédelemhez. Gázüzemű tüzelőberendezések és tartalék kémények esetében csak szükség szerint kell tisztítani, szilárd üzemű tüzelőberendezés esetén pedig minden esetben.

Műszaki felülvizsgálat
Négy évenként az ingatlanon lévő összes használatban lévő és tartalékkéményt teljes körű vizsgálatnak vetjük alá. Ilyenkor újravizsgáljuk a kémény műszaki paramétereit, a hatályos építési és tűzvédelmi előírásoknak való megfelelőségét.

Nem rendszeresen, kötelezően elvégzendő feladatok

Használatbavételi – végleges – szakvéleményezés
Ahhoz, hogy egy égéstermék elvezetőt használatba lehessen venni, mindenféleképpen megfelelőséget tanúsító kéményseprő-ipari szakvélemény beszerzése szükséges. Használatba vétel több esetben lehetséges például: új építés, felújítás, tüzelőberendezés rákötés, tüzelési mód változás, átépítés, korszerűsítés esetén. A szakvélemény kiadásával a kéményseprő-ipari közszolgáltató felelősséget vállal, hogy a megvalósult állapot garantálja az egészségre ártalmas égéstermék biztonságos elvezetését.


Megrendelésre végzendő feladatok

Tervfelülvizsgálat, tervegyeztetés
Új építésű épületben - vagy meglévő épületbe épített - új égéstermék elvezető esetén a tervezett állapot véleményezése, felülvizsgálata. Ebben az állapotban még könnyen kiszűrhetőek a tervezési problémák, hibák, hiányosságok. Van lehetőség korrigálásra vagy módosításra, ha szükséges. Ennek az esetleges költsége lényegesen kisebb, mint a már elkészült kémény korrigálása. Amennyiben a tervezett műszaki megoldást a felülvizsgálat keretében jóváhagyja a kéményseprő, akkor ő is részfelelőssé válik az engedélyezési folyamatban.

Kivitelezés közbeni – eltakarás előtti – szakvéleményezés
Ez egy igen fontos kötelező, de a valóságban mégis eléggé elhanyagolt lépés a kivitelezés folyamatában. A szerkezetkész égéstermék elvezető vizsgálata során feltárt hibák és hiányosságok még viszonylag könnyen és kevesebb anyagi ráfordítással orvosolhatóak, mint egy kész égéstermék elvezető esetében. Ha a vizsgálat nem tárt fel hibát, vagy a feltárt hibát kijavították, akkor a kéménytest bevakolható, eltakarható.
Tüzelőberendezés ellenőrzése
A tüzelőberendezés ellenőrzése nem tartozik a közszolgáltató feladatai közé, de egy esetleges műszeres tüzeléstechnikai ellenőrző vizsgálat eredménye tájékoztatja Önt a tüzelőberendezés megfelelő, vagy nem megfelelő állapotáról, illetve a szervizelés szükségességéről is .

Tanácsadás
A tüzelőberendezésekkel, a felhasznált tüzelőanyaggal, az alkalmazandó kémény-rendszerekkel, és akár a fűtési rendszer kialakításával kapcsolatban is állunk az Önök rendelkezésére.