• Caminus Tüzeléstechnikai Kft .•  7149 Báta, Fő u. 382.. • Telefon: 74/511-759  •  Fax: 74/511-759  •  E-mail: caminus@t-online.hu

  • Közérdekű adatok
 

 • Hírek

 • Tevékenységek

 • Közérdekű adatok

 
Szervezeti, személyi adatok
     
1. Közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Neve: Caminus Tüzeléstechnikai Kft

Székhelye: Báta

Postacím: 7101 Szekszárd Pf. 19

Telefon: 74/511-759

Honlap: www.caminuskft.hu

     
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti egységek felépítése nem értelmezhető
    
3. Közfeladatot ellátó szerv vezetői:

Ügyvezető: Huszár Tibor

Telefon: 06 74/511-758; +36 30/9470-127

e-mail: caminus@t-online.hu

     
4. A szervezeten belüli ügyfélkapcsolat:

Vezető: Főglein Ferencné

Telefon: 06 74/511-758

e-mail: munkaugy.caminus@t-online.hu

      
5. Testületi szerv esetén összetétel, tagok nem értelmezhető
      
6. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet

nincs közzéteendő adat

     
7. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok nincs közzéteendő adat

nincs közzéteendő adat

     

8. A közfeladatot ellátó szerv esetén alapított lapok, szerkesztőségek

nincs közzéteendő adat

      
9. A közfeladatot ellátó szerv felügyelete, hatósági ellenőrzése

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7100 Szekszárd, Mikes u. 16.-22.
Telefon: 74/504-700

     
Tevékenységre vonatkozó adatok
     
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét meghatározó jogi környezet

- 2015. évi CCXI. törvény
- 253/1997. Korm. rendelet
- 99/2016. Korm. rendelet
- 21/2016. BM rendelet
- Ügyfélszolgálati és Panaszkezelési Szabályzat
- Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

     
2. Országos illetékességű szervek
     
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
      
4. Költségvetésből finanszírozott közszolgáltatás
      
5. Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése
  • kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

tartalma: kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítás, műszaki vizsgálat

igénybevétel: megrendelés alapján

jogalap: 2015. évi CCXI. törvény

díja: közzétett díjjegyzék alapján

    
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok
  • neve: CAMINFO

célja: munkavégzés kezelése
jogalap: 2012. XC. törvény
érintettek köre: kéményekkel rendelkező ingatlan tulajdonosok, gazdálkodók
adatok forrása: ügyfél által megadott megrendelés
feldolgozott adatok: a 21/2016. BM rendeletben meghatározott

           
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai

nincs közzéteendő adat

       
8. A testületi szerv döntéseinek rendje
       
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabályok

Jiogszabályok

       
10. Közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények

Hírek, hirdetmények

       
11. Közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

nincs közzéteendő adat

       
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett ellenőrzések nyilvános adatai

nincs közzéteendő adat

       
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje

Közérdekű adatok megismerésére, felhasználására vonatkozó szabályzat és szerződési feltételek