• Caminus Tüzeléstechnikai Kft.• 7100 Szekszárd, Páskum u. 5. • Telefon: 74/315011 • Fax: 74/511758 • E-mail: caminus@t-online.hu

  • Közérdekű adatok
 

 • Hírek

 • Tevékenységek

 • Közérdekű adatok

 
Szervezeti, személyi adatok
     
1. Közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Neve: Caminus Tüzeléstechnikai Kft

Székhelye: Szekszárd

Postacím: 7100 Szekszárd, Páskum u. 5.

Telefon: 74/315-011

Honlap: www.caminuskft.hu

     
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti egységek felépítése nem értelmezhető
    
3. Közfeladatot ellátó szerv vezetői:

Ügyvezető: Huszár Tibor

Telefon: 06 74/511-758; +36 30/9470-127

e-mail: caminus@t-online.hu

     
4. A szervezeten belüli ügyfélkapcsolat:

Vezető: Főglein Ferencné

Telefon: 06 74/511-758

e-mail: munkaugy.caminus@t-online.hu

      
5. Testületi szerv esetén összetétel, tagok nem értelmezhető
      
6. A közfeladatot ellátó szerv, felügyelete, ellenőrzése:

Felügyelő Bizottság: Elnök: Kővári László

Tagok: Csillagné Szánthó Polixénia, dr. Tóth Gyula

      
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet

nincs közzéteendő adat

     
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok nincs közzéteendő adat

nincs közzéteendő adat

     

9. A közfeladatot ellátó szerv esetén alapított lapok, szerkesztőségek

nincs közzéteendő adat

      
10. A közfeladatot ellátó szerv felügyelete, hatósági ellenőrzése

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7100 Szekszárd, Mikes u. 16.-22.
Telefon: 74/504-700

     
Tevékenységre vonatkozó adatok
     
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét meghatározó jogi környezet

- 2015. évi CCXI. törvény
- 253/1997. Korm. rendelet
- 99/2016. Korm. rendelet
- 21/2016. BM rendelet
- Ügyfélszolgálati és Panaszkezelési Szabályzat
- Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

     
2. Országos illetékességű szervek
     
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
      
4. Költségvetésből finanszírozott közszolgáltatás
      
5. Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése
  • kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

tartalma: kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítás, műszaki vizsgálat

igénybevétel: megrendelés alapján

jogalap: 2015. évi CCXI. törvény

díja: közzétett díjjegyzék alapján

    
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok
  • neve: CAMINFO

célja: munkavégzés kezelése
jogalap: 2012. XC. törvény
érintettek köre: kéményekkel rendelkező ingatlan tulajdonosok, gazdálkodók
adatok forrása: ügyfél által megadott megrendelés
feldolgozott adatok: a 21/2016. BM rendeletben meghatározott

           
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai

nincs közzéteendő adat

       
8. A testületi szerv döntéseinek rendje
       
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabályok

Jiogszabályok

       
10. Közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények

Hírek, hirdetmények

       
11. Közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

nincs közzéteendő adat

       
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett ellenőrzések nyilvános adatai

nincs közzéteendő adat

       
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje

Közérdekű adatok megismerésére, felhasználására vonatkozó szabályzat és szerződési feltételek

       
Gazdálkodási adatok
    
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti éves beszámolója
     
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatok

Összesített foglalkoztatott: 5 fő

Vezető tisztségviselő/ügyvezető igazgató

• Munkabér 718 e Ft

• Prémium: Szekszárd Megyei Jogú Város 3/2017. (IX.29.) rendelete szerint /2017. : nem került kiírásra/

• Egyéb: SZÉP kártya: 200 e Ft/év

Szemüveg támogatás: 80 e Ft/2 év

Telefonhasználat

     
3. Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott költségvetési támogatások kedvezményezettjei:

nincs közzéteendő adat

     
4. Államháztartási pénzeszközök felhasználására vonatkozó, ötmillió forintot meghaladó szerződések, beszerzések, stb.

nincs közzéteendő adat